SZKOLENIE

SPAWACZY

ELBLĄG

ZDOBĄDŹ Z NAMI UPRAWNIENIA SPAWACZA I ROZWIJAJ SWOJĄ KARIERĘ!

ZAPISZ SIĘ NA KURS ZADZWOŃ

OŚRODEK SZKOLENIA SPAWACZY EWI

Spawaczy EWI organizuje kursy spawalnicze, które pozwalają podnieść kwalifikacje oraz odnowić posiadane uprawnienia spawalnicze. Nasza siedziba znajduje się w Elblągu przy ulicy Królewieckiej 281.

​Do kogo kierujemy szkolenia spawalnicze?
Oferujemy organizowanie kursów spawacza dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz osób chcących podnieść swoje kwalifikacje bądź zmienić zawód. Ofertę szkoleniową dostosujemy indywidualnie do potrzeb klienta. Szkolimy osoby bezrobotne przy współpracy z Urzędami Pracy. Ponadto proponujemy szkolenia grupowe dla firm.

Multimatic-220-AC-DC-Application-0807180586_RESIZED

Dysponujemy halą o powierzchni 150 m2, w tym również salą wykładową, wyposażoną w pomoce dydaktyczne.

Posiadamy urządzenia spawalnicze do spawania metodami: TIG(141), MAG(135), MIG(131), MMA(111), 311.

W naszym zaopatrzeniu znajdują się też maszyny do cięcia plazmą oraz palnikami acetylenowo-tlenowymi.

Kursy przeprowadzamy według wytycznych instytutu spawalnictwa. Jednorazowo jesteśmy w stanie przeszkolić 20 osób. Czas trwania kursu określany jest według wytycznych W-07/IS-41 Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Kurs kończy się egzaminem przeprowadzonym przez licencjonowanego egzaminatora Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Kursant po pozytywnym egzaminie końcowym otrzymuje książeczkę spawacza lub wpis do posiadanej książeczki spawacza sygnowany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach oraz certyfikat spawacza wg normy europejskiej EN 9606-1. W razie potrzeby prowadzimy również egzaminy, które kończą się otrzymaniem świadectwa spawacza TÜV.

Nasz zespół złożony z Międzynarodowych Inżynierów Spawalników (IWE) oraz instruktorów w metodach 111, 131, 135, 136, 141, 311, co pozwala na przekazywanie wiedzy na bardzo wysokim poziomie zarówno merytorycznym, jak i praktycznym. Gwarancją świadczonych usług jest bezpośredni merytoryczny nadzór Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach oraz zezwolenia na szkolenie. Firma EWI posiada Atest nr 671/2011 do szkolenia i egzaminowania spawaczy wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach nr W-07/IS/2011, atestu Transportowego Dozoru Technicznego nr 3/2013 oraz TÜV SUD DP/OSS/076/2013.

Ile trwa kurs i na czym polega?

Atesty i pozwolenia

Nasz ośrodek prowadzi szkolenia z następujących metod spawania:

 • 111 – spawanie ręczne elektrodą otuloną (MMA)
 • 131 – spawanie półautomatyczne w osłonie gazu obojętnego (MIG)
 • 135 – spawanie półautomatyczne w osłonie gazu aktywnego (MAG)
 • 136 – spawanie drutami proszkowymi (FCAW)
 • 138 – spawanie drutem proszkowym z rdzeniem metalicznym
 • 141 – spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego (TIG)
 • 311 – spawanie gazowe

Kursy ze wszystkich wyżej wymienionych metod prowadzone są na 3 poziomach zaawansowania:

 • kurs podstawowy – spawanie spoin pachwinowych (P/T FW)
 • kurs ponadpodstawowy (etap 1) – spawanie spoin czołowych blach (P BW)
 • kurs ponadpodstawowy (etap 2) – spawanie spoin czołowych rur (T BW)

Szkolenia mogą być prowadzone na następujących materiałach podstawowych:

 • stale niestopowe (grupa FM1)
 • stale stopowe, nierdzewne (grupa FM5)
 • stopy aluminium (grupa 21 do 23 )
 • stopy niklu (grupa FM6)

Ponadto nasz ośrodek prowadzi specjalistyczne szkolenia i kursy, takie jak np. kurs ręcznego przecinacza tlenowego lub plazmowego.

Wszystkie kursy składają się z części teoretycznej oraz praktycznej a czas trwania kursu w zależności od intensywności prowadzonego szkolenia to od 2 do 4 tygodni. Po zakończeniu kursu kandydat na spawacza zdaje egzamin teoretyczny oraz praktyczny.

Po pozytywnym egzaminie kursant otrzymuje książeczkę spawacza lub wpis do posiadanej książeczki spawacza sygnowany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach oraz certyfikat spawacza.

W razie potrzeby prowadzimy również egzaminy, które kończą się otrzymaniem świadectwa spawacza UDT TÜV

Podstawowe wymagania stawiane naszym kandydatom to:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie minimum podstawowe
 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu spawacza

KURSY SPAWANIA

ODNAWIANIE UPRAWNIEŃ

Aktualnie obowiązująca norma na egzaminowanie spawaczy stali EN 9606-1-1 określa ważność uprawnień na 3 lata aluminium EN ISO 9606-2 określa ważność uprawnień na 2 lata. Po tym okresie, aby nadal móc wykonywać prace spawalnicze należy poddać się weryfikacji uprawnień (odnowienie uprawnień spawacza). Aby to zrobić wystarczy zgłosić się do naszego ośrodka, pospawać próbkę i po pozytywnej ocenie złącza każdemu zainteresowanemu uprawnienia zostaną przedłużone lub zostaną wydane nowe. Jeżeli ktoś chce podwyższyć zakres posiadanych uprawnień (np. zmiana zakresu grubości, pozycji spawania, grupy materiałowej) może również tego dokonać w naszej firmie. Naszym klientom proponujemy weryfikacje uprawnień następujących jednostek: Instytut Spawalnictwa w Gliwicach TÜV Urząd Dozoru Technicznego (UDT)

Zastosowanie metody

 • w liniach technologicznych i pracach montażowych
 • do spawania automatycznego i półautomatycznego

 

METODA SPAWANIA MIG/MAG

​Oferujemy kursy metodą spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MIG) lub aktywnych (MAG).
Jako gazy ochronne najczęściej stosuje się argon, hel oraz mieszaniny tych gazów. Natomiast, jako gazy aktywne – dwutlenek węgla lub jego mieszaninę z argonem. W metodzie MIG/MAG łuk elektryczny jarzy się między spawanym materiałem a elektrodą w postaci drutu. Łuk i jeziorko ciekłego metalu są chronione strumieniem gazu obojętnego lub aktywnego. Metoda nadaje się do spawania większości materiałów, dobierając druty elektrodowe odpowiednie dla różnych metali.

Zalety metody

 • dobra jakość spoin
 • duża wydajność
 • możliwość zrobotyzowania metody
 • możliwość spawania elementów o szerokim zakresie grubości
 • możliwość spawania we wszystkich pozycjach

Wady metody

 • przeznaczona jest wyłącznie do spawania stali niestopowych (MAG)
 • w czasie spawania przy osłonie dwutlenku węgla występuje duży rozpryskmetalu (MAG) konieczność stosowania osłony przed wiatrem w czasie spawania na przestrzeni otwartej

Kurs spawania z językiem niemieckim przygotowuje uczestnika do wykonywania zawodu spawacza zarówno w Polsce, jak i w krajach UE. Kursanci pracują na profesjonalnych maszynach, poznają najnowocześniejsze techniki spawania. Uczą się podstaw języka niemieckiego, co ułatwia znalezienie pracy za granicą.

Do kogo adresowany jest ten kurs?
Kurs spawania z językiem niemieckim kierowany jest do osób, które chcą poszerzać swoją wiedzę i zdobyć pełne uprawnienia spawalnicze a także tych, które nie posiadają doświadczenia spawalniczego, a chciałyby podnieść kwalifikacje spawalnicze i poznać specyfikę słownictwa technicznego.

​Jakie umiejętności nabędę po odbyciu tego kursu?
Kursanci rozpoczynają szkolenie od podstawowych metod. Mogą również poszerzać swoją widzę o kolejne kursy spawalnicze, które gwarantujemy w swojej ofercie. Kurs języka niemieckiego obejmuje słownictwo specjalistyczne potrzebne w trakcie wykonywania zawodu Spawacza, a także słownictwo codzienne

KURSY SPAWANIA PO NIEMIECKU

CZEMU WARTO WYBRAĆ SZKOLENIA SPAWALNICZE EWI?

Lata praktyki zawodowej. Tysiące zadowolonych kursantów. Czym ich do siebie przekonaliśmy?

Oferta skierowana do indywidualnych klientów oraz firm

Szkolenia spawalnicze prowadzimy od lat

 

Kursy spawania prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów

Indywidualne podejście do każdego kursanta

Możliwość otwarcia wielu ścieżek kariery

USŁUGI SPAWALNICZE

Świadczone usługi spawalnicze obejmują wykonywanie połączeń spawanych pachwinowych, doczołowych blach oraz rur.

W zakres naszych usług wchodzi również spawanie:
– aluminium i stopów aluminium
– miedzi
– niklu i stopów niklu
– ​tytanu

Szczegółowe informacje na temat terminów kursów, odnawiania certyfikatów oraz innych informacji dotyczących kursów może uzyskać telefonicznie lub mailowo.​

Zapraszamy do współpracy oraz zachęcamy do kontaktu.

EWI OŚRODEK SZKOLEŃ EUGENIUSZ WIKIRA

ul. Królewiecka 281
​(dzielnica Dąbrowa)
82-300 Elbląg
woj. warmińsko-mazurskie

tel. 600 392 336
tel. ​728 854 201

Informacje

tel. 600 392 336 ​

tel. ​728 854 201​​

Następny kurs odbędzie się:

FORMULARZ KONTAKTOWY